Ceinture bleue kyu

ceinture bleue kyu

Kata

Techniques

Kata combinaison (KC)

  • #11-12-13-14